EDREMİT TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ
 
BANKALARLA İLGİLİ BAŞVURULAR
            Bankalardan alınan kredilerin dosya masraflarının geri iadesi için yapılması gerekenler,
Hakem Heyetine hitaben yazılacak dilekçe 
-Dosya masrafını gösteren dekont veya hesap dokümanı,
ile kredi kullanan şahsın bireysel veya vekilinin müracaatı yeterlidir. Vekil başvurularında baro pulu yapıştırılmış vekaletname sureti, vekil çalışanı başvurularında baro pullu vekaletname sureti ve muvafakat name/yetki belgesi örneği ile yapılacaktır.
GARANTİLİ MALLARDA ŞİKAYET SEBEPLERİ
Tüketiciye aldığı ürünün teslim edildiği tarihinden itibaren, (belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla) iki defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
-Yetkili servisin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının bildirilmesi durumunda,
Tüketici ürünün satın alındığı yerden, değişim veya para iadesi isteme hakkına sahiptir.
Bu durumu ürünün satın alındığı yer kabul etmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunması gerekmektedir
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1-Durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılacak dilekçe
2-Ürünün garanti belgesi
3-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş
4-Ürünün yetkili servise götürüldüğüne dair servis fişleri
5-Yukarıda yazılı belgelerin 2 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.
NOT: Eksik belge ve dokümanla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUNUN NEREYE YAPILACAĞI
-Ürün/hizmet bedeli 4.570,00 TL kadar olanlar öncelikle ikamet adreslerinin olduğu İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına veya firmanın adresinin olduğu İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıklarına,
-Ürün/hizmet bedeli 4.570,00 TL ile 6.860,00 TL arası başvurular Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde olan İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.
-Ürün/hizmet bedeli 6.860,00 TL üzerinde olan başvurular Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır.
 
SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMET İLE ÖDENEN BEDEL ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK VEYA TARAFLARIN BORÇLARINI YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA ALACAK VERECEKLER BORÇLAR KANUNUN 96 VE 108. MADDESİNE GÖRE SAVCILIKLAR TARAFINDAN İŞLEM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NETİCE: Tüketici kanuna göre Tüketici başvuruları, İlçe/İl Hakem Heyetine başvuruda bulunulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde, başvuru yoğunluğuna göre 1 sene içinde sonuçlandırılır.
-Eğer ürününüzün bilirkişi görmesi gerekirse tarafınıza verilecek yazı ile bilirkişiye gönderilir. Gelen rapora göre karar neticelenir
-Verilen kararlar ürünün satın alındığı firmaya ve şikayetçiye posta yoluyla gönderilir
-Verilen karara, taraflara tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde, Tüketici Mahkemesine itiraz edilebilir
NOT: lütfen yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra başvurunuzu yapınız. Görevli memur ile sohbet ve tartışma yapmayınız.  
 
GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN (elbise, ayakkabı, vs.)
- Alınan ürünün kusurlu veya özürlü olduğu takdirde 30 gün içerisinde, ayıbı satıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir. Satıcı bu durumları yerine getirmez ise;
Tüketici Hakem heyetine başvuruda bulunulabilir.
Ancak alınan ürünün tüketici tarafından satın alındıktan birkaç gün sonra beğenilmemesi durumunda satıcı firmaya gidip ürünün geri iadesini talep etmesi Tüketici Kanunu kapsamında bulunmamaktadır.
Satın alınan ürünün kusurlu ve özürlü olması gerekmektedir.
 
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
-Durumu anlatan ve Hakem Heyetine hitaben yazılacak dilekçe
-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş
-Firmaya yazılı başvurulduğu kanıtlar belge (ihtarname vs.)
-Yukarıda yazılı belgeler 2 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.
 
BAŞVURUNUN NEREYE YAPILACAĞI
-Ürün/hizmet bedeli 4.570,00 TL kadar olanlar öncelikle ikamet adreslerinin olduğu İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına veya firmanın adresinin olduğu İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıklarına,
-Ürün/hizmet bedeli 4.570,00 TL ile 6.860,00 TL arası başvurular Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde olan İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.
-Ürün/hizmet bedeli 6.860,00 TL üzerinde olan başvurular Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır.
NETİCE: Tüketici kanuna göre Tüketici başvuruları, İlçe/İl Hakem Heyetine başvuruda bulunulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde, başvuru yoğunluğuna göre 1 sene içinde sonuçlandırılır.
-Eğer ürününüzü bilirkişi görmesi gerekirse tarafınıza verilecek yazı ile bilirkişiye yönlendirilir. Gelen rapora göre karar neticelenir.
-Verilen kararlar hem tüketicinin adresine hem de ürünün satın alındığı firma adresine posta yoluyla gönderilir.
-Verilen karara, taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesinde itiraz edilebilir.
NOT: Lütfen yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra başvurunuzu yapınız. Görevli memur ile sohbet ve tartışma yapmayınız.
 
MESAFELİ SÖZLEŞME İLE YAPILAN SATIŞLARDA YAPILMASI GEREKENLER
(KAPIDAN SATIŞ, TV-RADYO KANALI İLE YAPILAN SATIŞLAR, İNTERNET VE TELEFON İLE YAPILAN SATIŞLAR)
-Mesafeli satışlarda Tüketici hiçbir sebep ve bahane göstermeden (14) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.
-Mesafeli satış yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içersinde satın alınan firmaya cayma ihtarnamesi posta yoluyla çekildikten sonra 20 gün içerisinde firma satılan malı teslim almak zorundadır.
-Çekilen cayma ihtarnamesinin örneğini ve posta taahhüt kartını mutlaka elinizde bulundurunuz ve firma satın alınan ürünü geri almaya geldiğinde bu cayma ihtarnamesini gösteriniz.
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ  
Karar süresi
MADDE 26- (1) Hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanır. Yapılan başvuruların yoğun olması halinde karara bağlama süresi bir yıla kadar uzatılabilir
 
Edremit İlçe Hakem Heyeti Başkanı
  
   
Tüketici sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgi alına bilinecek Adresler:
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İnternet Sitesi: www.sanayi.gov.tr
 
Tüketici hattı: 175
 
BAŞVURU YERİ
Edremit Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Bürosu
Yeni Cami Mah. Hükümet Konağı EDREMİT/VAN

Telefon: 0(432) 312 24 41 Faks: 0(432) 312 23 66 vanedremit@edremit.gov.tr