Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su rünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde kabul edilecek projeler için başvurular 08.07.2019 tarihinde TKDK Van İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacak, son başvuru tarihi 23.08.2019'dur.

 
İSAY2 Galeri